Biblioteksplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2015 en reviderad Biblioteksplan för Marks kommun 
2015-2019.


 Här kan du läsa den i pdf-format.

Skolbiblioteksplan

Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans gjort en plan för att ha som utgångspunkt för planeringen av skolbiblioteksverksamheten.

Här kan du läsa den i pdf-format.