Hoppa till innehåll
Språk Språk
svenska svenska English English
Biblioteksplan Biblioteksplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2015 en reviderad Biblioteksplan för Marks kommun 2015-2019.
Här kan du läsa den i pdf-format.

Skolbiblioteksplan Skolbiblioteksplan

Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans gjort en plan för att ha som utgångspunkt för planeringen av skolbiblioteksverksamheten.
Här kan du läsa den i pdf-format.

Våra uppdrag Våra uppdrag

Enheten Bibliotek och allmänkultur

 

Vårt uppdrag från Kommunfullmäktige
Bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva en biblioteksverksamhet riktad till kommuninvånare och besökare.

Biblioteket ska förmedla litteratur och främja läsning och vara ett stöd för olika former av utbildning.

Biblioteksverksamheten ska tillhandahålla olika medier anpassade för barn och ungdomar.

Biblioteket ska bidra till informationsförmedling och informationsvärdering till enskilda och grupper i olika delar av samhället, samt arbeta med utställningar och programverksamhet.
 

 

Våra inriktningsmål från Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotek och allmänkultur

Erbjuda alla kommuninvånare en tillgänglig biblioteksverksamhet.

Vara en aktiv part i samhällsinformationen.

Vara inspirerande mötesplatser.

Öka läsförståelsen

Att bidra till livskvalitet genom upplevelse, delaktighet och stolthet för den man är.

Att synliggöra Marks kommun lokalt, nationellt och internationellt med kultur.

 

 

 

 

 

Bokbussen
0320 - 21 70 85

Fritsla bibliotek
0320 - 21 77 60

Horreds bibliotek
0320 21 - 77 65

Kinna bibliotek 
0320 - 21 70 90

Skene bibliotek 
0320 - 21 70 95

Sätila bibliotek
0320 - 21 78 77

Alla bibliotekens öppettider
E-post: bibliotek@mark.se