Biblioteksplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i maj 2021 en reviderad Biblioteksplan för Marks kommun 
2021-2024.


 Här kan du läsa den i pdf-format.

Skolbiblioteksplan

Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans gjort en plan för att ha som utgångspunkt för planeringen av skolbiblioteksverksamheten.

Här kan du läsa den i pdf-format.