Mina reservationer

Mina reservationer

Språk

Ta bort reservationer

  1. Logga in med lånekortsnummer eller personnummer och PIN-kod
     
  2. Klicka på mina reservatíoner
     
  3. Är det någon eller några reserverade titlar du vill ta bort klickar du i den lilla rutan vid varje lån
     
  4. Tryck på ikonen som ser ut som en papperskorg