Lokalsamling

Marklitteratur

Samlingen av Marklitteratur innehåller drygt 800 titlar. Du hittar både äldre utgivningar och ny litteratur. Du kan låna hembygdsböcker från Marksocknarna, skrifter om kända platser och byggnader, biografier och kartor, men också recept på Marboringar.
Mycket är för hemlån, men det finns en samling som du bara kan läsa på plats på Kinna bibliotek.

 

marks kommuns logga

 

 

Språk