Information

Källkritik och information

Genom tv, internet och sociala medier matas vi dagligen med information och bilder från kriget i Ukraina.

Många barn kan behöva stöttning i att hantera all information som delges och nedanstående länkar ger bra tips på hur man kan prata med barnen om källkritik och svåra frågor.

 

https://www.barnensbibliotek.se/.../tema.../tankkallkritiskt

 

https://digiteket.se/.../hur-pratar-man-med-barn-om-krig.../

 

https://www.raddabarnen.se/.../psykolog-sa-pratar-du-med.../

 

https://www.bris.se/.../pressm.../angaende-kriget-i-ukraina/

 

https://www.ur.se/.../kunskap-som-kan-ge-stod-kring-det.../

 

https://www.ur.se/.../sa-kan-du-prata-med-elever-om.../