Bokstart

 

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, syfte är att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Marks kommun och Västra götalandsregionen har ett gemensamt uppdrag att arbeta för en jämlik hälsa genom främjande och förebyggande insatser tidigt i livet.

Huvudmålet med verksamheten Bokstart är att tidigt främja barns språkutveckling.

Projektet tar sin början i två områden i Skene våren 2020, om verksamheten visar sig vara gynnsam är det långsiktiga målet att Bokstart utökas och erbjuds alla vårdnadshavare i kommunen med barn i åldern 0 – 3 år.

Familjerna som deltar i projektet kommer erbjudas två hembesök, det första besöket när barnet är cirka 6 månader och det andra besöket när barnet är cirka 1 år. Under dessa hembesök kommer bibliotekarierna uppmuntra föräldrarna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet, skapa läsglädje hos familjerna och informera om Bibliotek Mark.

Vi som arbetar med projektet heter Maria Necander och Maria Berntsson. Vill du komma i kontakt med någon utav oss, eller har du frågor som berör Bokstart kan du kontakta oss på följande mejl eller telefonnummer:

Bokstartmark@mark.se

Maria Necander

Maria Berntsson – 0320 21 74 22

Besök gärna Bokstarts egen hemsida för mer information om projektet och läsinspiration: https://www.bokstart.se/

 

Under rådande omständingeter med covid-19 genomförs inga hembesök i Bokstart.

Familjerna som fått erbjudande om Bokstart kommer fortfarande få hem sina bokgåvor men det blir inga riktiga hembesök.

 

Tipsa biblioteket!

Språk