Fredagsföredrag - Fredagsföredrag

Evenemang

angle-left Fredagsföredrag

Johannes Daun är doktor i historia och antikvarie vid Textilmuseet i Borås. Här  berättar han om några av de stora befolkningsförändringar som präglade Mark och  övriga Sjuhäradsbygden under 1800-talet.


Hans föredrag baseras till viss del på studier gjorda av lokalhistorikern Gunnar Ahlberger. Vi får veta hur befolkningen såg ut i Mark i slutet av 1800-talet och då i  synnerhet Torestorp.

 

Språk

Dagens öppettider