Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Har du läs- och skrivsvårigheter och svårt att läsa vanliga böcker?
Vill du läsa böcker på ett annat språk?

Biblioteket kan erbjuda dig många olika sätt att läsa romaner och faktaböcker.
Det är gratis att låna. Allt du behöver är ett lånekort som du får på biblioteket. Vi som jobbar på biblioteket gör vårt bästa för att hjälpa dig. 

Det finns många sätt att läsa. En del läser tryckt text med ögonen, andra läser talböcker med öronen och några läser punktskrift med fingrarna. Ingen kan läsa allt men alla kan läsa något.
Talböcker kallas för DAISY och de finns på en CD-romskiva eller du kan få tillstånd att själv ladda ner böcker från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier (se länk till höger på sidan). Kontakta ditt bibliotek för mer information. 

Lättläst och storstil

LL-böcker är lättlästa böcker. De är skrivna på ett enklare språk. De passar dig som tycker att vanliga böcker är svåra att förstå. Lättlästa böcker kan vara alltifrån återberättade klassiker till nyskrivna romaner. Det finns både faktaböcker, spännande böcker och berättelser. 
De lättlästa böckerna är indelade i olika nivåer.

För dig med synsvaghet finns böcker - romaner, deckare och fakta - som är tryckta med extra stor stil. Storstilsböcker är vanliga böcker med större text. De passar för dig som ser sämre än tidigare, men som inte vill börja lyssna på DAISY-talböcker eller CD-böcker.

Äppelhyllan

Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn. Det är därför Äppelhyllan finns. I Äppelhyllan samlar vi böcker och annan media för barn med läs- eller funktionsnedsättning.

Här finns till exempel:

  •   DAISY-böcker (talböcker)Symbol Äppelhyllan
  •   böcker med DAISY-skiva. Du kan lyssna och samtidigt följa med i texten
  •   bilderböcker med teckenstöd
  •   böcker att lära sig teckenspråk
  •   taktila bilderböcker (böcker där du kan känna på bilderna)
  •   interfolierade bilderböcker (vanlig bilderbok med plastblad med punktskrift inlagt)
  •   flanosagor

I samband med Äppelhyllan hittar ni också våran Språkträningshylla, på denna hylla hittar ni böcker som ger en ökad språkstimulans.

Här finns det böcker för att öva meningsbyggnad, grammatik, uttal och fonologi, siffror och bokstäver.

På Språkträningshyllan hittar ni också annat språkstumulerande material så som Språka mera kassar som innehåller pedagogisk vägledning, böcker, spel m.m till barn i förskoleåldern som behöver extra stöd i sin språkutveckling.

Ladda ner talböcker själv

För dig som lyssnar på talböcker finns det möjlighet att ladda ner själv.

Enskild nedladdning är en tjänst som gör att talbokslåntagare kan ladda ned talböcker via en dator, surfplatta eller smartphone direkt från MTM, Myndigheten för tillgänglig media. Låntagaren registrerar sig för tjänsten via sitt eget bibliotek. Detta kan göras på folk-, skol- och gymnasiebibliotek som har tillstånd för nedladdning enligt § 17 i upphovsrättslagen. 

När du har registrerat dig för tjänsten så kan du börja låna och ladda ner. Du får då tillgång till alla böcker som finns inlästa på MTM och du kommer åt dem dygnet runt. MTM har ungefär 80 000 titlar och gör 3000 nya talböcker varje år.

Är du intresserad och över 18 år, ta kontakt med Anna-Kristina Rimner på biblioteket så registreras du och får veta hur det går till. Är du under 18 år finns den här möjligheten även för dig, men du behöver ha med målsman till oss på biblioteket.
Du når Anna-Kristina på epost Anna-Kristina.Rimner@mark.se.

Bild lättläst och Daisy

Språk

Länkar