Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, syfte är att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse vilket också är huvudmålet med Bokstart.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Marks kommun och Västra götalandsregionen har ett gemensamt uppdrag att arbeta för en jämlik hälsa genom främjande och förebyggande insatser tidigt i livet.

Projektet tog sin början i Skene våren 2020 men har utökats och idag erbjuds familjer boendes i flertalet bostadsområden i Skene, Kinna och Fritsla att delta i projektet.

Familjerna som deltar i projektet kommer erbjudas två hembesök, det första besöket när barnet är cirka 6 månader och det andra besöket när barnet är cirka 1 år. Under dessa hembesök kommer bibliotekarierna uppmuntra föräldrarna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet, skapa läsglädje hos familjerna och informera om Bibliotek Mark.

Vi som arbetar med projektet heter Maria Necander och Maria Berntsson. Om du har frågor som berör Bokstart eller vill komma i kontakt med oss nås vi på telefon eller e-post enligt nedan:

 

Maria Necander - 0320 - 21 79 07, e-post: maria.necander@mark.se

Maria Berntsson - 0320 - 21 74 22, e-post: maria.berntsson3@mark.se

Besök gärna Bokstarts egen hemsida för mer information om projektet och läsinspiration: https://www.bokstart.se/

 

 

Tipsa biblioteket!

Språk