Boken kommer

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kommer vi till dig!
Tjänsten ”Boken kommer” finns för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har ett funktionshinder.
Anna-Kristina Rimner, bibliotekarie för tillgänglighet, arbetar med ”Boken kommer” och tillgänglighetsfrågor. Anna-Kristina har sitt kontor på Kinna bibliotek. Vill du komma i kontakt med Anna-Kristina så ring 0320 217090 eller skicka epost.

 

Hur går det till?

Du kan få dina böcker direkt hem genom besök av bibliotekets personal. Bokbyten sker vanligtvis var sjätte vecka eller efter överenskommelse. Talböcker kan skickas med posten, du skickar enkelt själv tillbaka dem genom att vända på adresslappen. Detta medför ingen kostnad. 

 

Vad kan du låna?

Du kan låna alla slags böcker. Det finns böcker med extra stor stil för dig som har problem med synen. För dig som inte har möjlighet att läsa själv så finns det särskilda inlästa böcker, talböcker. För att kunna lyssna på dessa krävs en speciell spelare. Prata med Anna-Kristina för mer information om detta.

     

Myndigheten för tillgängliga medier - MTM

MTM producerar och lånar ut litteratur på medier som är anpassade för personer med läshandikapp. Talböcker lånar de ut via bibliotek och punktskriftsböcker direkt till låntagare. De informerar och sprider kunskap om talböcker, punktskrift och läshandikapp och de deltar i utvecklingen av nya sätt att göra medier tillgängliga för personer med läshandikapp. MTM har en hel del talböcker på flera av de stora invandrarspråken. För mer information klicka på länken till MTM.

Språk

Länkar